Hai să dezvoltăm cercetășia împreună!

Ca viziune, în 2023, cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, cu lideri autentici şi integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizaţie sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

Pentru a ajunge la acest deziderat ne-am propus să ne concentrăm acțiunile pe 3 direcții strategice (DS): calitatea educației, management și sustenabilitate. Astfel, pentru fiecare an cercetășesc avem un set de proiecte strategice, subordonate celor 3DS, prin care definim țintele pe care vrem să le atingem:

Astfel, Proiectele Strategice pentru anul cercetășesc 2020-2021 sunt:

  • Program atractiv pentru copii și tineri - PACT
  • Cercetășia accesibilă și atractivă pentru adulți - COOL
  • Centre Locale Sustenabile/ Sănătoase - CSS
  • Show must go on! - SMGO

Fiecare din aceste proiecte are acțiuni concrete, pentru care am setat obiective și rezultate așteptate. Mai multe detalii despre fiecare puteți citi aici. Aceste acțiuni sunt implementate cu sprijinul echipelor de lucru.