Programe

Departamentul de Programe este nucleul cercetăşiei şi are ca scop crearea de programe educative care să asigure o dezvoltare echilibrată copiilor și tinerilor. În ziua de astăzi nevoile şi aspiraţiile lor se schimbă şi ei înşişi se află prinşi într-o societate în plină schimbare. Pentru a putea să ţinem pasul şi să răspundem nevoilor actuale este necesar să regândim cadru educaţional şi să îmbunătăţim continuu pachetul educativ (activități, instrumente de lucru etc.) pe care îl oferim cercetașilor.

Echipa Naţională de Programe (ENP) va fi formată din două echipe, respectiv: - Echipa Naţională de Pedagogie: crează materiale pedagogice şi pachete de suport pentru nivelul local, susţine Centrele Locale în implementarea lor, monitorizează şi evaluează impactul acestora, adaptează în mod continuu uneltele pedagogice, livrează periodic evenimente naţionale pentru a asigura dimensiunea naţională a cercetăşiei şi a armoniza aplicarea pedagogiei la nivel naţional - Echipa Naţională de Creştere a Calităţii Educaţiei: dezvoltă materiale adiţionale (nu direct pedagogice) folosite de către liderii cercetași în activitățile lor zilnice (Standarde de activități, Manual de camp, Ghid de Siguranţă şi Risc în activităţile cercetăşeşti etc.)

Obiective pentru următoarele 12 luni

 • Evaluarea nevoilor curente ale copiilor şi tinererilor (mediul rural şi urban) şi a gradului în care propunerea pedagogică actuală răspunde nevoilor reale
 • Reînnoirea propunerii pedagogice pentru toate ramurile de vârstă și adaptarea cadrelor simbolice
 • Crearea unei propuneri pedagogice pentru ramura de vârstă 5-6 ani
 • Crearea de instrumente adaptate nevoilor și accesibile ca implementare la nivel local
 • Pilotarea noii propuneri pedagogice în 10 Centre Locale
 • Dezvoltarea de materiale adiţionale

Responsabilitati si Criterii de selecţie

Coordonator Executiv Echipa Naţională de Programe

Responsabilitati

 • asigură realizarea obiectivelor departamentului într-un mod performant printr-un management adecvat al voluntarilor

  Criterii de selectie

 • Ai capacitate de sinteză, abilităţi de coordonare, imagine de ansamblu a proiectelor și experiență de cel puţin 2 ani în coordonarea echipelor în context cercetășesc

 • Ai capacitatea de crea activităţi cercetăşeşti
 • Ești de cel puţin 3 ani la cercetași
 • Ai experienţă de lider la ramura de vârstă vizată de cel puţin 1 an și 6 luni
 • Ai participat la cel puțin un stagiu de pedagogie sau introducere în pedagogie sau stagiul național de pedagogie și un stagiu de animație în cadrul ONCR în ultimii 5 ani
 • Ai disponibilitatea de a participa la 4 întâlniri fizice pe parcursul anului,

Coordonator Echipă Naţională de Pedagogie Temerari / Exploratori / Seniori -

Numar locuri: 1 post/ramură de vârstă

Criterii de selectie

 • Ai capacitatea de crea activităţi cercetăşeşti
 • Ești de cel puţin 3 ani la cercetași
 • Ai experienţă de lider la ramura de vârstă vizată de cel puţin 1 an și 6 luni
 • Ai participat la cel puțin un stagiu de pedagogie sau introducere în pedagogie sau stagiul național de pedagogie și un stagiu de animație în cadrul ONCR în ultimii 5 ani
 • Ai disponibilitatea de a participa la 4 întâlniri fizice pe parcursul anului,

Membri Echipă Naţională de Pedagogie Lupișori / Temerari / Exploratori / Seniori -

Numar locuri: 4 locuri / ramură de vârstă

Criterii de selectie

 • Ai capacitatea de crea activităţi cercetăşeşti
 • Ești de cel puţin 3 ani la cercetași
 • Ai experienţă de lider la ramura de vârstă vizată de cel puţin 1 an și 6 luni
 • Ai participat la cel puțin un stagiu de pedagogie sau introducere în pedagogie sau stagiul național de pedagogie și un stagiu de animație în cadrul ONCR în ultimii 5 ani
 • Ai disponibilitatea de a participa la 4 întâlniri fizice pe parcursul anului,

Coordonator Echipă Naţională de Creştere a Calităţii Educaţiei - 1 post

Numar locuri: 1

Membri Echipă Naţională de Creştere a Calităţii Educaţiei

Numar locuri: 1