Programe

Rezultate selecție

Sabina Mîrț
Centrul Universitar București
Coordonator Echipa de Lupișori
Alexandru Grigore
Centrul Universitar București
Membru în Echipa de Lupișori
Cristina Pop-Tiron
Cluj Napoca
Membru în Echipa de Lupișori
Maria Albu
"Constantin Sapatino" Iași
Membru în Echipa de Lupișori
Tudor Mătrescu
"Sf. Anton" Iași
Membru în Echipa de Lupișori
Ovidiu Chinan
Cluj Napoca
Membru în Echipa de Lupișori
Lăcrămioara Ocunschi
"Dimăncescu" București
Membru în Echipa de Temerari
Elena Ungureanu
"Constantin Sapatino" Iași
Membru în Echipa de Temerari
Andreea Floștoiu
"Orizont" Brașov
Membru în Echipa de Temerari
Mioara Hușanu
"Insula Cercetașilor" Bacău
Coordonator Echipa de eXploratori
Robert Ürmosi
"Cercetașii Marini" Constanța
Membru în Echipa de eXploratori
Anton Lucian Stoian
"Scout Sf. Tereza" București
Membru în Echipa de eXploratori
Andrei Ionescu
Craiova
Membru în Echipa de eXploratori
Sorin Dulgheriu
"Ion Soiu" Cristian
Membru în Echipa de eXploratori
Andreea Anghelea
"Cetatea Roșie" Sibiu
Membru în Echipa de eXploratori
Gina Crihana
Centrul Universitar București
Membru în Echipa de Seniori
Mihaela Ciobanu
Centrul Universitar București
Membru în Echipa de Seniori
Dana Borontiș
"Aetos" Drobeta Turnu-Severin
Coordonator Echipa de Creșterea Calității Educației
Andreea Farcaş
"Dimăncescu" București
Membru în Echipa de Lupișori

Departamentul de Programe este nucleul cercetăşiei şi are ca scop crearea de programe educative care să asigure o dezvoltare echilibrată copiilor și tinerilor. În ziua de astăzi nevoile şi aspiraţiile lor se schimbă şi ei înşişi se află prinşi într-o societate în plină schimbare. Pentru a putea să ţinem pasul şi să răspundem nevoilor actuale este necesar să regândim cadru educaţional şi să îmbunătăţim continuu pachetul educativ (activități, instrumente de lucru etc.) pe care îl oferim cercetașilor.

Echipa Naţională de Programe (ENP) va fi formată din două echipe, respectiv: - Echipa Naţională de Pedagogie: crează materiale pedagogice şi pachete de suport pentru nivelul local, susţine Centrele Locale în implementarea lor, monitorizează şi evaluează impactul acestora, adaptează în mod continuu uneltele pedagogice, livrează periodic evenimente naţionale pentru a asigura dimensiunea naţională a cercetăşiei şi a armoniza aplicarea pedagogiei la nivel naţional - Echipa Naţională de Creştere a Calităţii Educaţiei: dezvoltă materiale adiţionale (nu direct pedagogice) folosite de către liderii cercetași în activitățile lor zilnice (Standarde de activități, Manual de camp, Ghid de Siguranţă şi Risc în activităţile cercetăşeşti etc.)

Obiective de lucru

 • Evaluarea nevoilor curente ale copiilor şi tinererilor (mediul rural şi urban) şi a gradului în care propunerea pedagogică actuală răspunde nevoilor reale
 • Reînnoirea propunerii pedagogice pentru toate ramurile de vârstă și adaptarea cadrelor simbolice
 • Crearea unei propuneri pedagogice pentru ramura de vârstă 5-6 ani
 • Crearea de instrumente adaptate nevoilor și accesibile ca implementare la nivel local
 • Pilotarea noii propuneri pedagogice în 10 Centre Locale
 • Dezvoltarea de materiale adiţionale

Criterii de selecţie specifice pentru Echipa Națională de Pedagogie

 • Ai capacitatea de crea activităţi cercetăşeşti
 • Ești de cel puţin 3 ani la cercetași
 • Ai experienţă de lider la ramura de vârstă vizată de cel puţin 1 an și 6 luni
 • Ai participat la cel puțin un stagiu de pedagogie sau introducere în pedagogie sau stagiul național de pedagogie și un stagiu de animație în cadrul ONCR în ultimii 5 ani
 • Ai disponibilitatea de a participa la 4 întâlniri fizice pe parcursul anului, prima fiind programată în perioada 9-11 decembrie 2016

pentru poziţiile de coordonare & executiv: Ai capacitate de sinteză, abilităţi de coordonare, imagine de ansamblu a proiectelor și experiență de cel puţin 2 ani în coordonarea echipelor în context cercetășesc

Criterii de selecţie specifice pentru Echipa Națională de Creștere a Calității Educației

 • Ești senior sau lider activ cu vechime la cercetași de cel puțin 2 ani
 • Ai participat cel putin la un stagiul de introducere în cercetășie
 • Ai disponibilitatea de a participa la 4 întâlniri fizice pe parcursul anului, prima fiind programată în perioada 9-11 decembrie 2016

pentru poziţiile de coordonare & executiv: Ai capacitate de sinteză, abilităţi de coordonare, imagine de ansamblu a proiectelor și experiență de cel puţin 2 ani în coordonarea echipelor în context cercetășesc

constituie un avantaj expertiza în legislație românească, medicină, psihologie, pedagogie, supraviețuire/salvamont etc.

Poziţii deschise

 • Coordonator Executiv Echipa Naţională de Programe: asigură realizarea obiectivelor departamentului într-un mod performant printr-un management adecvat al voluntarilor - 1 post
 • Coordonator Echipă Naţională de Pedagogie Temerari / Exploratori / Seniori - 1 post/ramură de vârstă
 • Coordonator Echipă Naţională de Creştere a Calităţii Educaţiei - 1 post
 • Membri Echipă Naţională de Pedagogie Lupișori / Temerari / Exploratori / Seniori - 4 locuri / ramură de vârstă
 • Membri Echipă Naţională de Creştere a Calităţii Educaţiei - 5 locuri