Educație pentru Dezvoltare Durabilă (EDD)

Rezultate selecție

Sabina-Maria Notar
Nord
Responsabil echipă
2021
Mircea Toboșaru
Sfântul Nicolae
Membru
2021
Maria Eremia
Rosu
Membru
2021

Asigură integrarea principiilor dezvoltării durabile în activitatea organizației, la toate nivelurile.